Lại 1 mùa Halloween nữa lại đến rồi, chúng mình nay cùng IELTS Trangbec học content thật tuyệt bên dưới mà cực dễ nhớ nha như GHOST TOWN nè, hay DROP DREAD GORGOUS đều liên quan đến chủ đề Halloween
 
1. GHOST TOWN /ɡəʊst/= a deserted place where there are few or no people: nơi không bóng người
Example: I woke up at 5 a.m. to go for a run. It felt like a ghost town, I didn’t see anyone!
 
2. A skeleton in the closet  /ˈskel.ə.tən/ = a secret that would cause embarrassment if it were known: điều gì xấu xa phải che đậy
Example: Almost everybody has a skeleton in the closet.
 
3. DROP DEAD GORGEOUS  /ˈɡɔː.dʒəs/= very good looking: xinh muốn xỉu
Example: Friend 1: Do I look alright in this?
 
4. NIGHT OWL  /ˈnaɪt ˌaʊl/= a person who prefers to be awake and active at night: cú đêm
Example: He didn’t go to bed until 3 a.m. – he’s such a night owl.
 
5. Dig your own grave = to do something that causes you harm, sometimes serious harm: tự đào hố chôn mình 
Example: She dug her own grave when she made fun of the boss.
 
6. Graveyard shift (n) /ˈɡreɪv.jɑːd ˌʃɪft/: a period of work, for example in a factory, that begins late at night and ends early in the morning: làm ca đêm
Example:  work the graveyard shift
 
7. Over my dead body! = you will do everything you can to prevent it: bước qua xác tôi đã nhé
Example: ”Joe says he's going to buy a motorbike." "Over my dead body!"
 
8. Scaredy-cat (n) /ˈskeə.di.kæt/: someone, especially a child, who is easily frightened: người nhút nhát
Example: Come on, scaredy-cat - it won't bite you!
 
9. SCARED STIFF = very afraid, to the point where they are incapable of movement: sợ cứng người
Example: Aza didn’t want to go on stage; she was scared stiff.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!