Topic Writing mới nhất cuối tháng 6 vừa rồi 1 lần nữa hỏi mem về topic TRAVELLING - là 1 trong những topic quá truyền thống trong các bài thi IELTS rồi, cùng đọc lại những lợi ích tuyệt vời nhất mà du lịch đem lại và áp dụng vào các bài thi IELTS của mình:
 
1. Travel broaden your horizons
Once you actually go and visit, you may even challenge your own opinion about less known places and cultures. Discovering new cultures can also help you see the issues and the challenges of your daily life in a new way.
(Một khi bạn thực sự đi và tham quan, bạn thậm chí có thể thách thức quan điểm của mình về những địa điểm và nền văn hóa ít được biết đến. Khám phá những nền văn hóa mới cũng có thể giúp bạn nhìn nhận các vấn đề và thách thức trong cuộc sống hàng ngày của mình theo một cách mới).
 
2. Traveling Improves Your Understanding Of Other Cultures
Travelling always develop empathy and a deeper understanding of other cultures. Being more understanding and tolerant about a culture different than ours is part of being smarter. “The world is a book, and those who do not travel read only one page”.
(Đi du lịch luôn phát triển sự đồng cảm và hiểu biết sâu sắc hơn về các nền văn hóa khác. Hiểu biết và khoan dung hơn về một nền văn hóa khác với nền văn hóa của chúng ta là một phần của việc thông minh hơn. “Thế giới là một cuốn sách, và những người không đi du lịch chỉ đọc một trang”)
 
3. Traveling Allows You To Try Amazing Food
Eating local food in a new country is an entirely new experience. All the flavors are different. (Ăn thức ăn địa phương ở một đất nước mới là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tất cả các hương vị đều khác nhau).
 
4. Enhance your creativity
Travelling takes you out of your comfort zone. New stimuli attack all your senses. You see new landscapes and experience vivid colours. You hear new music, people speak an unknown language in the streets, which overflows with the new scents smells. The smell and the taste of new food... Once you return home, you can use all these new stimuli and creativeness to generate new ideas in your job!
(Du lịch đưa bạn ra khỏi vùng an toàn của mình. Nó kích thích mọi các giác quan của bạn. Bạn nhìn thấy phong cảnh mới và trải nghiệm màu sắc sống động. Bạn nghe thấy âm nhạc mới, mọi người nói một ngôn ngữ không quen thuộc trên đường phố, nơi tràn ngập mùi hương mới. Mùi và vị của thức ăn mới…)
 
5. Improve your communication skills
Meanwhile, you are also learning a lot about a new way of life, a new culture. You may even find new friends and expand your real-life social network.
(Trong khi đó, bạn cũng đang học hỏi rất nhiều điều về một lối sống mới, một nền văn hóa mới. Bạn thậm chí có thể tìm thấy những người bạn mới và mở rộng mạng lưới xã hội ngoài đời).
 
6. Makes you become much more interesting.
Once you get back home, everyone will want to hear about your adventures and the new friends you found, or hear the new words you’ve learnt. (Khi bạn trở về nhà, mọi người sẽ muốn nghe về cuộc phiêu lưu của bạn và những người bạn mới mà bạn tìm thấy hoặc nghe những từ mới mà bạn đã học được).
 
7. Get real-life education
Discovering new music genres, spices and recipes through travelling enriches your life and increases life satisfaction. You can even recreate your exotic experiences for your friends once you return home and share with them what you have learned about the world.
(Khám phá các thể loại âm nhạc mới thông qua việc đi du lịch sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của bạn và tăng sự hài lòng trong cuộc sống. Bạn thậm chí có thể tạo lại những trải nghiệm kỳ lạ của mình cho bạn bè khi bạn trở về nhà và chia sẻ với họ những gì bạn đã học được về thế giới).
 
8. Understand yourself
Travelling helps test your limits and takes you out of your comfort zone, it often forces you to deal with change and uncertainty. The new challenges you face help you understand your strengths and your weaknesses.
(Du lịch giúp kiểm tra giới hạn của bạn và đưa bạn ra khỏi vùng an toàn của mình, nó thường buộc bạn phải đối mặt với sự thay đổi và không chắc chắn. Những thách thức mới mà bạn phải đối mặt giúp bạn hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mình).
 
9. Traveling Let you Create Lifetime Memories
No matter how insignificant it may seem, the fact that you've had an experience abroad, something that was out of the ordinary, creates a memory that you will remember for a long time.
(Cho dù điều đó có vẻ tầm thường đến mức nào, thì việc bạn đã có một trải nghiệm ở nước ngoài, một điều gì đó khác thường, sẽ tạo ra một kỷ niệm mà bạn sẽ nhớ rất lâu).
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!