Cách sử dụng từ nối trong tiếng Anh
 • 15 T 4 2016
 • 0

Cách sử dụng từ nối trong tiếng Anh

Từ nối trong tiếng Anh – linking words, hay transitions, là những từ dùng để chỉ dẫn cho người đọc, giúp quá trình ngắt câu, chuyển ý khi đọc văn ...

Cách sử dụng LOOK trong tiếng Anh
 • 09 T 4 2016
 • 0

Cách sử dụng LOOK trong tiếng Anh

-Look after: trông nom, chăm sóc.-Look about: đợi chờ.-Look for: tìm kiếm-Look about for: tìm kiếm;-Look forward to: mong đợi một cách hân hoan.-Look at: nh&igr ...

Các món ăn sáng bằng tiếng Anh
 • 09 T 4 2016
 • 0

Các món ăn sáng bằng tiếng Anh

Điểm danh những món ăn sáng bạn hay gặp trong khi giao tiếp tiếng Anh nè!!! Trong những món này, bạn thích ăn gì nhất nhỉ???     1. San ...

Giới thiệu về sở thích của bạn
 • 08 T 4 2016
 • 0

Giới thiệu về sở thích của bạn

Khi gặp gỡ và giao tiếp với ai đó, việc giới thiệu về bản thân là điều cơ bản và quan trọng. Cùng xem một số câu giới thiệu về sở thích mà ...

Những cách nói khác nhau về nỗi buồn
 • 04 T 4 2016
 • 0

Những cách nói khác nhau về nỗi buồn

Hàng chục tính từ có thể được dùng thay thế cho "sad" với nhiều sắc thái nghĩa. Bạn có thể tham khảo bảng sau với phần diễn giải bằng tiếng Anh, qua đó ...

7 cách nói khác nhau của 'walk'
 • 02 T 4 2016
 • 0

7 cách nói khác nhau của 'walk'

"Walk" là động từ có nghĩa đi bộ - di chuyển bằng chân với tốc độ chậm rãi. Tuy nhiên, chúng ta thường muốn miêu tả hành động này với nhiều ...

Đăng ký nhận tư vấn