Bài học giao tiếp

Xem thêm

Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sốn ...

1. Don’t trouble trouble till trouble troubles you – Tránh voi chẳng xấu mặt nào. 2. Still water run deep – Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi 3. Men ...

Xem thêm

Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sốn ...

1. Better safe than sorry – Cẩn tắc vô áy náy  2. Money is the good servant but a bad master – Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che ...

Xem thêm

Cách sử dụng từ nối trong tiếng Anh

Từ nối trong tiếng Anh – linking words, hay transitions, là những từ dùng để chỉ dẫn cho người đọc, giúp quá trình ngắt câu, chuyển ý khi đọc văn ...

Xem thêm

Cách sử dụng LOOK trong tiếng Anh

-Look after: trông nom, chăm sóc.-Look about: đợi chờ.-Look for: tìm kiếm-Look about for: tìm kiếm;-Look forward to: mong đợi một cách hân hoan.-Look at: nh&igr ...

Xem thêm

Các món ăn sáng bằng tiếng Anh

Điểm danh những món ăn sáng bạn hay gặp trong khi giao tiếp tiếng Anh nè!!! Trong những món này, bạn thích ăn gì nhất nhỉ???     1. San ...

Xem thêm

Giới thiệu về sở thích của bạn

Khi gặp gỡ và giao tiếp với ai đó, việc giới thiệu về bản thân là điều cơ bản và quan trọng. Cùng xem một số câu giới thiệu về sở thích mà ...

Xem thêm

Những cách nói khác nhau về nỗi buồn

Hàng chục tính từ có thể được dùng thay thế cho "sad" với nhiều sắc thái nghĩa. Bạn có thể tham khảo bảng sau với phần diễn giải bằng tiếng Anh, qua đó ...

Xem thêm

10 cặp từ tiếng anh dễ gây nhầm lẫn nhất (tiế ...

Trước hết để phân biệt được các cặp từ, bạn phải phân biệt được từ đó thuộc loại nào (động từ, danh từ, tinh từ hay trạng từ...). Và bạn cũng nên nhớ rằng ...

Xem thêm

7 cách nói khác nhau của 'walk'

"Walk" là động từ có nghĩa đi bộ - di chuyển bằng chân với tốc độ chậm rãi. Tuy nhiên, chúng ta thường muốn miêu tả hành động này với nhiều ...

Xem thêm

50 mẫu câu tiếng anh thông dụng trong giao ti ...

♦ There is no stoping you ♦ ___ bó tay2. ♦ That's pretty weak ♦ ___ thật quá vô lý3. ♦ An eye for an eye, a tooth for a tooth ♦ ___ ăn ...

Xem thêm

Diễn tả cảm giác sợ hãi bằng Tiếng Anh

Ví dụ: I’m scared. Tôi sợ.   I get scared when I’m alone at night. Tôi thấy sợ khi tôi ở một mình vào buổi tối.   It’s frighte ...

Xem thêm

9 từ đồng nghĩa với 'ăn' trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều động từ, cụm từ thể hiện hành động "ăn" ở các cấp độ khác nhau. Thay vì nhớ chúng một cách máy móc, bạn c&o ...

Xem thêm

Những từ vựng được dùng nhiều với nghĩa bóng ...

‪#‎COMMUNICATION‬# Những từ vựng được dùng nhiều với nghĩa bóng - mem biết bao nhiêu từ trong số 5 từ dưới đây  "Hot" bên cạnh nghĩa "nhiệt độ cao" còn ...

Xem thêm

‪#‎COMMUNICATION‬# Khen ai mặc đẹp trong tiến ...

‪#‎COMMUNICATION‬# Khen ai mặc đẹp trong tiếng Anh - Bạn có thể thay thế các danh từ, tính từ trong mỗi câu để áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau - ch& ...

Xem thêm

Các sắc thái nói 'Cảm ơn' :3 - WAYS TO SAY TH ...

Các sắc thái nói 'Cảm ơn' - Bạn có thể tìm hiểu về cách thể hiện lòng biết ơn của mình trong nhiều trường hợp khác nhau thay vì ch ...