(supported content for IELTS Speaking topic part 2: Describe your favourite animal)

Đề IELTS quý đầu năm vẫn có topic miêu tả loài vật ưa thích, content này Ad dành riêng cho những bạn iu mèo, đam mê mèo và muốn tả về những chú mèo đáng iu nhé ạ