Các tín đồ sô-cô- la có biết cách diễn tả niềm yêu thích vô bờ bến với sô- cô- la chưa nạlaughinglaughingCùng BEC học một số câu thể hiện niềm yêu thích chocolate ngay nhé tongue-outtongue-out

1. I’m chocoholic

2.  I’m hooked on chocolate

3.  I can’t stop eating chocolate

4.  I can’t live without chocolate

5.  I can’t get enough chocolate

Nguồn : Sưu tầm