Câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh một sự việc hay một chủ đề nhất định được đề cập tới trong câu. Các bạn hãy cùng tiếp tục bài học ngữ pháp với những dạng đảo ngữ tiếp theo nhé. 

6- Đảo ngữ với "on no account", "under/in no circumstance",...: 

Nghĩa là: Trong trường hợp nào cũng không. 

Cách dùng: "On no account", "Under/In no circumstance + trợ động từ + S 

VD1: On no account will I go to his house again. 

VD2: Under no circumstance should you betray your country. 

 

7- Đảo ngữ với "Hardly...when", "No sooner...than": 

Nghĩa là: Vừa mới .. thì .. 

Cách dùng:    Hardly + had + S + P(II) + when + mệnh đề 

No sooner + had + S + P(II) + than + mệnh đề 

VD1:       Hardly had he arrived home when it started to rain. 

No sooner had he arrived home than it started to rain. 

 

8- Đảo ngữ với giới từ: on, in, at, under,..: 

Cách dùng: Giới từ + N + V + S 

VD: Under the bed lay the dog 

On a tree stand a bird 

 

9- Đảo ngữ với "no", "not": 

Cách dùng: No/Not + Noun + trợ động từ + động từ 

VD: Not a tear did she shed when the story ended in a tragedy. 

 

10- Cách đảo ngữ với "not only... but also": 

Cách dùng: Not only + trợ động từ + chủ ngữ + động từ + but also + chủ ngữ + động từ 

VD: Not only he is handsome but he also play a guitar well. 

 

 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!