Trong giao tiếp hằng ngày hay trong các cuộc biện luận việc nói Disagree làm sao cho đối phương không thấy mình thô lỗ là một yếu tốt quan trọng để tạo nên cuộc hội thoại. Hôm nay cùng lớp COMMUNICATION của BEC học 3 cách từ chối khéo léo ngay thôi nào các bạn ơi.

1- Từ chối theo cách trang trọng: Thể hiện rằng bạn hiểu ý đối phương nói trước khi từ chối họ. 

2- Đưa ra kiến nghị về một option khác.

3- Từ chối một cách thân thiết với bạn bè và người quen như I don’t think so, no way...

Các bạn đã dùng cách nào để từ chối đối phương rồi nào. Hãy cùng lưu lại và chia sẻ với BEC nhé. 

Thân,

BEC team.