Các mem của BEC-Luyện Thi Đại Học thân mến  

Bài viết lần này mà BEC muốn chia sẻ tới các bạn đó chính là cấu trúc với WISH. Các bạn hãy cùng BEC tìm hiểu nha 

1/ Wish ở hiện tại: 

Để diễn đạt một mong muốn ở hiện tại, chúng ta dùng cấu trúc:

S + wish + thì quá khứ 

E.g:  I wish I knew the answer to this question. (at present i don't know the answer) 

I wish I didn't have so much work to do . (I do have a lot of work)

2/ Wish ở quá khứ:

Để diễn đạt một mong muốn ở quá khứ, chúng ta dùng:

S + wish + thì hiện tại hoàn thành  

E.g: I wish I had gone to your party last week. (I did not go).

3/ Wish ở tương lai: 

  • Chúng ta có thể dùng "could" để diễn đạt mong muốn về một việc nào đó ở tương lai.

E.g: I wish Jane could meet me next week.

  • Chúng ta cũng có thể cùng "could" để diễn tả một việc nhìn chung rất khó có thể thực hiện, không khả thi. 

E.g: I wish I could contact him, but I don't have my mobile phone with me.

  • Chúng ta cũng có thể dùng "have to" để nói về mong muốn một việc trong tương lai

E.g: I wish I didn't have to get up early tomorrow.

4/ Wish dùng với WOULD: 

  • Khi chúng ta muốn phàn nàn về 1 thói quen xấu, chúng ta dùng:

S + wish + would + V

E.g: I wish Peter wouldn't chew gum all the time.

  • Chúng ta cũng có thể dùng I wish + would để diễn tả 1 điều mà chúng ta muốn điều đó xảy ra. 

E.g: I wish the police would do something about these people!

5/ IF ONLY: 

Chúng ta có thể thay thế "I wish" bằng "If only" để nhấn mạnh. 

E.g:  If only I knew the answer to this question! 

If only I had gone to your party last week! 

Trong văn nói, only thường là trọng âm của câu.

Chúc các bạn học tập thật tốt nhé. 

Thân,

BEC team. 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!