“Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours” - Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

Đó là 1 trong những trích đoạn trong cuốn sách nổi tiếng How to enjoy your life and job của tác giả - - Dale Carnegie mà Ad muốn giới thiệu cho mem đọc ngay và lun cuốn này nè. Đây là cuốn sách buộc phải có để ngay đầu giường mỗi khi nào mem cảm thấy mất phương hướng trong cuộc sống đó na. Cuốn này nằm trong series thành công tuyệt vời từ cuốn đầu tiên mà - Dale Carnegie 
như How To Win Friends And Influence People, How To Develop Selfconfidence... Cuốn sách rất nhỏ gọn mem có thể cho vào túi tranh thủ đọc bất cứ khi nào rảnh, đọc đi đọc lại mới lần ko cần đọc theo thứ tự đâu ạ vì mỗi chapter khá tách biệt. Bìa sách như Ad chụp thì xinh iu vô cùng. Nói chung là ưng ưng 

Bên dưới là những chương sách mà tác giả có chia ra rõ ràng mà cảm thấy bổ ích hữu dụng nhất mà mem nên đọc ngay nè:

Be yourself
Clean your table of papers
Concetrate to one problem solving
Solve your problem just now. Learn how to relax.
Don't criticize, be honest and sincere, talk about what people want to listen ....” - - Dale Carnegie

“How to Enjoy Your Life and Your Job will help you create a new approach to life and people and discover talents you never knew you had. Dale Carnegie can help you get the most out of yourself all the time. Start developing your innate strengths and abilities start enriching your life TODAY!”

Chúc mem ngày càng iu thích đam mê môn tiếng Anh nhớ 

BEC team

Không có văn bản thay thế tự động nào.