Năm mới Tết đến cùng khơi nguồn cảm hứng năm mới bằng các idioms về Dog cho nám Mậu Tuất khởi sắc ngay thôi nhỉ 

 Dog Tired: cực kỳ mệt mỏi. 

 Example: He was dog-tired after working doubled-shift.

(Anh ấy cực kỳ mệt mỏi sau 2 ca làm)

 Dog-eat-dog: mô tả những cuộc cạnh tranh vì bản thân mà không quan tâm ngueoeif khác có bị thương hay không.

 Example: Working on Wall Street is dog-eat-dog. 

(Làm việc ở phố Wall là cuộc cạnh tranh vì bản thân)

 Let sleeping dogs life: chuyện gì qua hãy để nó qua. 

 Example: He never talks about his ex-wife and we never ask about her, it’s better to let sleeping dogs lie. 

(Anh ấy không bao giờ nhắc tới vợ cũ của mình và chúng tôi cũng không bao giờ hoit về cô ấy, tốt hơn hết là chuyện gì qua hãy để nó qua)

 Work like a dog: làm việc chăm chỉ. 

 Example: I work like a dog all weekend painting my parent’s house.

(Tôi chăm chỉ cả ngày cuối tuần để sơn nhà cho ba mẹ)

 To be like a dog with two tails: cực kỳ hạnh phúc, vui vẻ 

 Example: He was like a dog with two tails when his team won.

(Anh ấy cực kỳ hạnh phúc khi đội của mình thắng)

Chúc các bạn một năm mới hứng khởi và tiếp tục theo dõi các bài học từ BEC nhé. 

Thân, 

BEC team.