Đây là 1 case study khá thú vị và trong đề thi viết IELTS Writing cũng đã được hỏi (Successful sports professionals can earn a great deal more money than people in other important professions. Some people think this is fully justified while others think it is unfair. Discuss both these views and give your own opinion). Hy vọng các câu trả lời bên dưới sẽ giúp cả nhà có cái nhìn toàn cảnh hơn về lĩnh vực SPORTS nhé
Topic SPORTS cũng là 1 trong những topic rất gây tranh cãi và thú vị, các bạn tha hồ debate và đưa ra câu trả lời riêng cho mình để học thật tốt hơn (đặc biệt học phần vocab mình giải thích rõ bên trên). Cảm ơn thầy James và thầy Paul rất nhiều đã đóng góp cùng Ms. Trang Bec để trả lời các câu hỏi tuyệt vời)
 
1. How much do the top sportsmen and women get paid in your country?
 
 
 
2. Have you ever paid to watch a big sports event on pay-TV? If so, how much did you pay? Is it worth it? Why (not)?
 
 
3. Do you basically agree with the man or does he have an old-fashioned, nostalgic view of sport? Why (not)?
 
 
4. Do you go to live sports events? What is the most expensive sports event you have been to? Was it worth it?
 
 
 
Vocabulary highlights:
 
1. Discrepancy (n) /dɪˈskrep.ən.si/: a difference between two things that should be the same: sự khác biệt…
Example: There is some discrepancy between the two accounts.
 
2. Be right up sb’s street = If something is right up your street or just up your street, it is the kind of thing you like or know about: sở trường, sở đẳng
Example: read a review of the book and thought it would be right up my street.
 
3. Adrenaline (n) [ U ]: /əˈdren·əl·ən, -ˌin/: a hormone (= chemical substance) produced by the body when a person is frightened, angry, or excited, which makes the heart beat faster and prepares the body to react to danger - Adrenalin là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú.
 
4. Extortionate (a) /ɪkˈstɔː.ʃən.ət/: extremely expensive: cực đắt đỏ
Example: The price of books nowadays is extortionate.
 
5. Exorbitant (a) /ɪɡˈzɔː.bɪ.tənt/: Exorbitant prices, demands, etc. are much too large: đắt cắt cổ
Example: The bill for dinner was exorbitant.
 
6. Rival (n) /ˈraɪ.vəl/: a person, group, etc. competing with others for the same thing or in the same area: đối thủ
Example: He beat his closest/nearest rival by 20 marks.
 
7. Exhilarating (a) /ɪɡˈzɪl.ə.reɪ.tɪŋ/: making you feel very excited and happy: cuồng nhiệt, náo nhiệt
Example: an exhilarating walk in the mountains
 
8. Martial art (n) /ˌmɑː.ʃəl ˈɑːt/: a sport that is a traditional Japanese or Chinese form of fighting or defending yourself: võ thuật
Example: Kung fu and karate are martial arts.
 
9. Invigorate (v) /ɪnˈvɪɡ.ər.eɪt/: to make someone feel fresher, healthier, and more energetic: làm cho hăng hái, nhiệt huyết
Example: We were invigorated by our walk.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!