SKY - một trong những topic quen thuộc đang back lại với tốc độ chóng mặt trong quý 2 năm 2019 cho part 2 của bài thi nói IELTS .Topic này khiến nhiều bạn khá lúng túng. Chính vì vậy BEC đã làm sample mẫu để giúp các bạn tự tin hơn trong kì thi speaking sắp tới

CUE CARD
 
Describe a time that you watched the sky (either day or night).
You should say
When and where this happened
Who you were with (who you looked at the sky with)
What you saw
and how you felt about watching the sky
 
 
 
 
 
Vocabulary highlights:
 
1. Scenario (n) [ C ] /sɪˈnɑː.ri.əʊ/: a description of possible actions or events in the future - khía cạnh
Example: There are several possible scenarios.
 
2. Infinite (a) /ˈɪn.fɪ.nət/: without limits; extremely large or great - vô tận
Example: universe is theoretically infinite.
 
3. Gradient (n) [ C ] /ˈɡreɪ.di.ənt/: how steep a slope is - độ dốc
Example: a steep/gentle gradient
 
4. Pristine (a)/ˈprɪtiːn/: original and pure; not spoiled or worn from use - nguyên thuỷ
Example: The car seemed to be in pristine condition.
 
5. Blow sb away (phrasal verb) /bləʊ/: to surprise or please someone very much - khiến ai đó kinh ngạc
Example: The ending will blow you away.
 
6. Penultimate (a) /pəˈnʌtɪ.mət/: second from the last – áp chót, giáp cuối
Example: It’s the penultimate episode of the series tonight.
 
7. Magnificent (a) /mæɡˈnɪf.ɪ.sənt/: very good, beautiful, or deserving to be admired - tuyệt đẹp
Example: a magnificent view/ a magnificent piece of writing
 
8. Tranquility (n) [ U ] /træŋˈkwɪlɪ·t̬i/: sự yên bình
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!