Trong các bài thi IELTS, SPEAKING PART 3 luôn là phần khó, là phần buộc các thí sinh phải thể hiẹn được sự học thuật trong lời nói thông qua từ vựng, cấu trúc câu và độ trôi chảy khi nói. 

COMPARISIONS là một trong các phần hay xuất hiện trong part 3 ở các bài thi IELTS SPEKING.

Vậy làm sao để ứng phó được với những câu hỏi so sánh như thế, hay làm cách nào để chiến thắng part 3 undecidedHôm nay BEC sẽ giới thiệu cho các mem một số tips để trả lời loại câu hỏi này nhé

    Loại câu hỏi này thường sẽ chia ra làm 3 loại chính như sau :

 • Time comparison (So sánh về thời gian)

             How has clothing changed in the last 20 years?

             What are the different between hobbies today and hobbies in the past?

 • Social group comparison ( So sánh về các nhóm loại)

             What’s the diffểnt between the way children and adults make friends?

             Compare traditional food and fast food

 • Geographic comparison (So sánh về địa lý)

             What’s the different between Western and Vietnamese culture?

             Compare Western art and Vietnamese art

 

    Dưới đây sẽ là một vài example cho các mem tham khảo

Example 1: 

      Examiner: “ Do men and women have the same hobbies?”

      Student:  “ I think men and women like different hobbies, for example men are keen on  many types of sporting activities such as football and basketball. Also they prefer things like watching action movies and going to bars, but women like hobbies such as shopping, watching TV, singing KTV and charting online.”

     => Đối với part 3 mà nói, câu trả lời quá đơn giản, chỉ tập trung vào nội dung và liệt kê sở thích, không có từ vựng thể hiện sự so sánh rõ ràng giữa men và women ở trong câu, nên để đánh giá điểm thì chỉ khoảng band 5.0

      Để đạt được điểm cao các mem nên trả lời như sau :

        Sample answer:

             “ Well obviously there are a number of clear differences. However, I guess that the most significant would be that men tend to prefer sporting activities such as football or basketball. Whereas in contrast women prefer things like shopping for clothes. In addition to this, another possible distinction might be that men usually like watching films: while on the other hand, women are more likely to prefer watching soap operas on TV.”

Example 2:

      Examnier: Do you think there is more noise in people’s live today than in the past?

      Sample answer: Well to be honest, I would have to admit that modern humankind is suffering from greater levels of noise pollution than our ancestors some decades ago. The most reasonable explanation for this is that as the populartion swells, people live closer and closer to one another. Consequently, some frenquently compalin that their neighboors are a nuisance especially when they throw an overnight party, sing karaoke loudly or have fierce quarrels. Another factor is the development of hi-tech; most people in public places are offten in hold of a smartphone wwhile having a loud conversation. Somehow, technology is to blame, I think.

       Như vậy để đạt band cao trong part 3 này, các mem cần chú ý một số điểm sau :

 • Câu trả lời bắt đầu với một linking verb để thể hiện sự tự nhiên nhất 

Linking verb

Meaning

Well obviously/apparently/ clearly

Rõ ràng là

Well undoubtedly…

Không thể tranh cãi được nữa

Well unmistakably…

Có thể nhận ra rõ ràng

Sure, without a doubt…

Chắc chắn không còn nghi ngờ nữa

Unquestionably…

Không thể nghi ngờ được nữa

 

 • Diễn tả sự khác biệt

          - There are a number of underlying differences here.

          - There are a variety of possible differences here.

          - There are a range of potential distinctions here.

 

 • Điều đầu tiên là:

          - However, I guess that the most significant would be that…

          - Though I suppose that the most obvious would be that…

          - But I would say the most fundamental would be that…

 • Cấu trúc so sánh đầu tiên:

          - Whereas on the other hand…

          - On the contrary/ In contrast…

          - Though quite the opposite…

 • Giờ thì là khác biệt thứ hai:

          - In addition…

          - On top of this…

          - Additionally…

          - Moreover…

          - As well as this…

          - After that…

 • Còn một khác biệt quan trọng khác:

          - …a second key distinction would be that…

          - …a subsequent contrast could be that…

          - …a further distinction might be that…

 • Tiếp tục xây dựng câu trả lời như ý đầu:

         - While on the other hand…

         - Conversely…

         - Alternatively…

         - Then again, in opposition

    Thường thì trong câu trả lời part 3 dù các mem có nghĩ ra nhiều ý  cho câu trả lời đi chăng nữa nhưng chỉ nên chọn ra hai ý tốt nhất để nói. Điều đó có thẻ giúp mem đạt điểm cao trong phần thi này. kiss

    Và dưới đây là một số câu hỏi dạng comparision cho các mem luyện tập nhé :

 • How has the environment changed?
 • Are TV programmes nowadays the same as TV programmes in the past?
 • Are families nowadays the same as families in the past?
 • Are building and construction nowadays the same as building and construction when you were younger?
 • In what ways are magazines different to newspapers?
 • Do adults and children make friends in the same way?
 • Is public transport nowadays the same as public transport 20 years ago?
 • Do old and young people like the same hobbies?
 • What's the difference between things made by hand and things made by machines?
 • How has clothing changed in the last 20 years?
 • What are the differences between objects you make by yourself and objects you buy?

 

Để cập nhật nhiều cụm từ cũng như mẫu câu đa dạng cho part 3, các mem hãy nhanh tay đăng ký khóa học IELTS tại BEC nhé tongue-outtongue-outtongue-out