Đa phần phrasal verbs - cụm động từ bao gồm 2 từ ghép lại, tuy nhiên khi có sự kết hợp của 3 từ ghép vào sẽ khá khó nhớ hơn, chúng mình cùng IELTS Trangbec học thật tốt content mà chúng mình đã lọc rất kĩ bên dưới để áp dụng vào các bài nói của mình nhé!
 
1. Check in on somebody visit, call, or write to them to find out how they're doing: ghé thăm ai xem họ thế nào….
Example: I’m just checking in on you!
 
2. Want in on something = want to be part of something, want to be a piece of something…( want to be included in (something): muốn tham gia
Example: Who wants in? Who wants in on this job?
 
3. In on something =  knowledgeable about (something) or involved in (something): liên quan đến…
Example: Are you in on a joke?
 
4. Copy sb in /ˈkɒp.i/: to send someone a copy of an email that you are sending to someone else: nhớ gửi cho mình…
Example: Copy me in on any correspondence (copy me in) = to be included in the email chain (to be CCd).
 
5. Be on about = talk about tediously and at length: nói liên thiên về cái gì..
Example: What are you on about Charlotte? 
 
6. Drop in on somebody = to come for a visit, esp. without having received an invitation for a specific time: ghé thăm ai…
Example: Shall we drop in on Jeff in his new flat?
 
7. Catch on = to understand, especially after a long time: hiểu được
Example: He doesn't take hints very easily, but he'll catch on (to what you're saying) eventually.
 
8. Keep ahead of = To have completed all or more than is required of some task in order to be prepared to face more work: tiếp tục giữ tiến độ tốt
Example: I can't keep ahead of all my homework; every day I get more.
 
9. Work hard on something = to work intensively on something: làm gì đó chăm chỉ 
Example: Please keep working hard on your project to meet the deadlines.

10. Talk back to somebody — /tɔːk/: If a child talks back, he or she replies rudely to someone: nói lại ai…
Example: Children who talk back are regarded as disrespectful.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!