Topic mới toanh của quý 1/2021 có yêu cầu mem tả DESCRIBE SOMETHING THAT YOU CHERISH thực sự rất hay và mới lạ. Nhiều bạn còn chưa biết từ CHERISH là gì thì chúng mình cũng nhìn ngay định nghĩa ngay bên dưới. Để đạt được hiệu quả nói cao nhất, chúng mình hãy chịu khó dùng các từ đồng nghĩa, collocations tự nhiên mà IELTS Trangbec đã liệt kê bên dưới để điểm LX - Lexical Resource của chúng mình cao nhất có thể.
 
1. Cherish (v) /ˈtʃer.ɪʃ/: to love, protect, and care for someone or something that is important to you: yêu mến, yêu thương
Example: Although I cherish my children, I do allow them their independence.
 
 
2. Treasure (v) /ˈtreʒ.ər/: to take great care of something because you love it or consider it very valuable: trân trọng 
Example: I will always treasure those memories of my dad.
 
 
3. Adore (v) /əˈdɔːr/: to love someone very much, especially in a way that shows a lot of admiration or respect, or to like something very much: yêu thương 
Example: She has one son and she adores him.
 
 
4. Appreciate (v) /əˈpriː.ʃi.eɪt/: to recognize how good someone or something is and to value him, her, or it: trân trọng
Example: There’s no point buying him expensive wines - he doesn't appreciate them.
 
 
5. Hold (someone or something) dear = To consider someone or something to be very valuable or important, especially at a personal level: yêu thương, trân quý 
Example: I consider myself a pretty gregarious person, but there are only a few people I truly hold dear.
 
 
6. Value (v) /ˈvæl·ju/: to consider something as important and worth having: trân trọng 
Example: I value his friendship more than I can ever say.
 
 
7. Admire (v) /ədˈmaɪər/: to respect and approve of someone or their behaviour: ngưỡng mộ, trân trọng 
Example: I admired him for his determination.
 
 
8. Think the world of sb = to have a good opinion of someone or something: trân trọng, đánh giá cao….
Example: She thinks very highly of her boss.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!