Từ sense trong tiếng anh là 1 cực thú vị và được dùng vô vàn, nếu bạn đã nghe đến giác quan thứ 6 - the sixth sense thì còn bất ngờ hơn là từ sense còn ghép với rất nhiều các cụm khác như sense of humour - có khiếu hài hước. Các thầy cô giáo còn hay hỏi câu make sense - kiểu hiểu không? Nên IELTS TRANG BEC đảm bảo là bạn cũng khá quen thuộc với từ sense
 
1. Sense of direction = the ability to find places or to know which direction to go: giỏi phương hướng 
Example: A good sense of direction
 
2. Sense of humour = your ability to understand funny things: khiếu hài hước 
Example: She has a really good sense of humour.
 
3. Sense of fun = the ability to enjoy life and not be too serious: vui nhộn 
Example: Don’t be angry - it was just a joke - where's your sense of fun?
 
4. Have good sense to do sth = to do one good thing, although you do other bad or silly things: biết cái gì 
Example: At least he had the good sense to turn the gas off.
 
5. Make sense = to be clear and easy to understand: có nghĩa lý
Example: This last paragraph doesn’t make any sense.
 
6. Common sense (n) /ˌkɒm.ən ˈsens/: the basic level of practical knowledge and judgment that we all need to help us live in a reasonable and safe way: ý thức chung
Example: A matter of common sense
 
7. Sense of occasion = the feeling people have when there is a very important event or celebration: không khí lễ hội
Example: The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion.
 
8. Come to your senses = to begin to use good judgment: sử dụng khả năng cảm nhận
Example: It’s time she came to her senses and got a job.
 
9. See sense = to be reasonable and have good judgment: đánh giá
Example: We talked to her for an hour, but we couldn't make her see sense.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!