Nếu bạn còn chưa biết CRY WOLF là gì hay cách nói cực đơn giản như A FAR CRY FROM thì content bên dưới nhất định cần nắm lòng bỏ túi ngay. Hãy tự đưa ra ví dụ để chắc chắn là mình dùng đúng văn cảnh để đạt được điểm nói tối đa!
 
1. Be a far cry from = be very different from: khác xa
Example: The hotel's royal suite is a far cry from the poverty of his home country.

2. Tears of joy: những giọt nước mắt hạnh phúc
Example: We just hugged each other and there were some tears of joy.
 
3. A shoulder to cry on = a person who gives sympathy and support: một bờ vai để dựa vào/ lắng nghe 
Example: She’s always been a sympathetic shoulder to cry on.
 
4. Cry over spilled milk = to feel sorry or sad about something that has already happened; used to emphasize that this is not helpful: khóc thì cũng vô ích mà thôi 
Example: It’s no use crying over spilled milk - he's spent all the money, and there's nothing you can do about it.
 
5. Cry out for sth —  /kraɪ/: to need a particular thing very much: cực kì cần
Example: The country is crying out for a change in leadership.
 
6. Cry wolf = to keep asking for help when you do not need it, with the result that people think you do not need help when you really need it: kêu cứu láo để đánh lừa mọi người.
Example: If you cry wolf too often, people will stop believing you.
 
7. A cry for help = a way of saying that you need help:  tiếng kêu cứu
Example: Most suicide attempts are really a cry for help.
 
8. Cry your eyes out = to cry a lot: khóc sướt mướt
Example: I was so upset that day, I cried my eyes out.
 
9. Cry out in pain: khóc trong đau khổ
Example: He was crying out in pain when the ambulance arrived.
 
10. Cry (oneself) to sleep = cry until one falls asleep: khóc tới khi ngủ thiếp đi.
Example: Yeah, I'm sure that actor is really crying himself to sleep over a bad review!
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!