Từ Information được dùng với tần số cực nhiều trong giao tiếp hàng ngày, cũng như các văn phong trang trọng. Bạn lưu ý đây là 1 danh từ không đếm được (Uncountable Noun) nên không bao giờ có dạng S (số nhiều) nhé. Hãy take note ngay các collocations bên dưới để học theo cụm còn có band điểm nói IELTS speaking cao nhất có thể
 
1. Give false/misleading information: đưa ra thông tin sai lệch 
Example: Check all the information on your form is correct before sending it in. You may be prosecuted if you give false or misleading information.
 
 
2. Hold vital information: nắm giữ thông tin quan trọng  
Example: Police want to trace the driver of the red car seen outside the bank yesterday afternoon around 3pm. They believe the driver might hold vital information which could help to catch the bank robbers.
 
 
3. Have reliable information: thông tin đáng tin cậy 
Example: We have reliable information that a hijack attempt will be made on a British plane some time in the next week. As a result, security has been increased at all airports.
 
 
4. For further information: các thông tin khác 
Example: For further information on any of our products, phone 0987 905 529. Alternatively, consult our website for the latest information.
 
5. A tremendous amount of information: khối lượng thông tin lớn 
Example: You can store a tremendous amount of information on a computer. 
 
 
6. A very interesting piece of information: mẩu thông tin thú vị 
Example: Here’s a very interesting piece of information! The paper says that drinking green tea helps you to live longer.
 
7. To be packed with information = A lot of information
Example: The book is packed with useful information.
 
8. For the information of… : cho thông tin về 
Example: This announcement is for the information of those passengers who have connecting flights to the UK.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!