Put our heads together = Dựa đầu với nhau/hợp trí lại -> Cùng nhau làm việc để tìm ra cách hay ý tưởng để giải quyết vấn đề.
 
Example: You'll write and perform poetry, and put your heads together to brainstorm (động não) ways to inspire action. You'll need to register in advance.
 
Đây là cách nói được dùng vô cùng phổ biến mà cũng cực dễ nhớ nữa, cả nhà note vào và áp dụng vào các bài nói của mình thật tốt
 
Put our/your/their heads together = to work together with others to solve a problem or deal with a difficult situation.
 
Example: If we want to remain competitive, we'd better put our heads together and come up with new ways of reaching our market.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!