Right from the get-go = Ngay lập tức, ngay từ ban đầu/từ mới bắt đầu (dùng như một trạng từ).
 
Get-go /ˈɡetˌɡəʊ/ the beginning, when someone starts to do something, or a process starts
 
Example: The latest research shows that babies can be taught the difference between night and day from the get-go.
 
Cách nói này cực tự nhiên các bạn nên áp dụng. Ngoài ra bạn có thể nói “very early on” cũng được. Thay vì mình đã dùng “from the beginning” quá nhiều rồi thì cách nói này sẽ giúp cho bài nói của bạn màu sắc hơn nhiều.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!