Topic SURPRISE ở part 2 của IELTS SPEAKING, bạn vẫn đang được hỏi về "Describe a time when you feel surprised to meet someone" mà nhiều bạn còn đang bỡ ngỡ và chưa dùng vocabulary (từ vựng) được linh hoạt lắm. Để hỗ trợ các bạn tăng vocab và dùng ngôn ngữ uyển chuyển hơn nay IELTS Trangbec đã soạn sẵn các từ đồng nghĩa đi với SURPRISE để bạn áp dụng ngay vào các bài nói của mình nhé 

Describe a time when you feel surprised to meet someone.
You should say:
when this happened
who this person was
what did you do together on that day
and explain why you thought it was a surprise to meet this person

1. Surprise (v) /səˈpraɪz/: to make someone feel surprised:  ngạc nhiên
Example: The news surprised everyone. 
 
 
2. Astonish (v) /əˈstɒn.ɪʃ/: to surprise someone very much: ngạc nhiên
Example: What astonished me was that he didn't seem to mind 
 
 
3. Astound (v) /əˈstaʊnd/: to surprise or shock someone very much: kinh ngạc, sửng sốt
Example: The news astounded me.
 
 
4. Amaze (v) /əˈmeɪz/: to cause someone to be extremely surprised: hết sức ngạc nhiên 
Example: It never ceases to amaze me how he can talk for so long without ever saying anything interesting. 
 
 
5. Take sb's breath away = to be extremely beautiful or surprising: hoàn toàn khiến tôi choáng ngợp 
Example: The beauty of the Taj Mahal took my breath away. 
 
 
6. Take sb aback /teɪk/: to surprise or shock someone so much that they do not know how to behave for a short time: thực sự ngạc nhiên…
Example: The news really took us aback. 
 
 
7. Be lost for words = to be so shocked, surprised, full of admiration, etc. that you cannot speak: không thể thốt lên lời
Example: Mary was lost for words when she was awarded the prize. 
 
 
8. Speechless (a)  /ˈspiːtʃ.ləs/: unable to speak because you are so angry, shocked, surprised, etc.: cạn lời vì quá ngạc nhiên
Example: The news left us speechless.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!