Tất cả chúng mình đều biết từ HAPPY là hạnh phúc trong tiếng Anh rồi và đa phần bị dùng từ này quá nhiều. Thay vì dùng HAPPY bạn có biết trong tiếng Anh từ JOY cũng được người Anh dùng rất nhiều với văn phong hóm hỉnh cực đáng yêu không? Ví dụ để nói 1 em bé sơ sinh mới trào đời người Anh dùng cụm BUNDLE OF JOY (nghĩa là "1 trùm niềm vui”) nếu bạn dịch nghĩa đen. 
 
1. A joy / marvel / wonder to behold = something that is enjoyable/marvellous/wonderful etc to watch
Example: The team’s performance was joy to behold.
 
 
2. Be full of the joys of spring = to be very happy: tràn ngập hạnh phúc
Example: He bounced into the office, full of the joys of spring.
 
 
3. Bundle of joy = a baby: 1 em bé mới chào đời
Example: Three days after the birth, Paul and Sandra took their precious bundle of joy home.
 
 
4. Jump for joy = to be extremely happy: nhẩy cẫng lên vì hạnh phúc
Example: ”So how did Robert take the news?" "He didn't exactly jump for joy."
 
 
5. Be your pride and joy = to be something or someone that is very important to you and that gives you a lot of pleasure: điều tự hào…
Example: He spends hours cleaning that motorcycle - it's his pride and joy.
 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!