Như chúng mình học đã viết từ VIEW khi là danh từ sẽ được dịch là tầm nhìn, quan điểm hay quanh cảnh, còn nếu dịch sang động từ sẽ mang nghĩa là nhìn, xem xét, quan sát…. Nay chúng mình cùng BEC học các collocations với từ VIEW đóng vai trò là danh từ. Đây là 1 trong những từ vựng xuất hiện rất nhiều trong các bài thi IELTS nói nên chúng mình take note ngay và áp dụng vào các bài nói của mình nhé
 
1. Personal views: những quan điểm cá nhân
Example: The Foreign Minister was careful to point out that these were his personal views and not those of the government.
 
 
2. Hold strong views on X: nắm giữ quan điểm quyết liệt về…
Example: My father holds strong views on marriage. He thinks everybody should be married in church.
 
 
3. Outspoken views: nững quan điểm thẳng thắn..
Example: Bill says exactly what he thinks even if it offends people. His outspoken views made him unpopular.
 
 
4. Extreme viewsnhững quan điểm cực đoan…
Example: She thinks that all gays should be put in prison. Nobody shares such extreme views.
 
5. Prevailing view: quan điểm phổ biến…
Example: The prevailing view is that the men are innocent. Everybody thinks they should be released.
 
 
6. Have sharply opposing views on Y: có những quan điểm đối lập nhau hoàn toàn…
Example: My father and I have sharply opposing views on politics. He’s a conservative and I am a socialist.
 
 
7. Contrasting viewsnhững quan điểm tương phản…
Example: The book explores contrasting views of the writer’s work.
 
Source: Key words for Fluency (Upper Intermediate collocation practice - George Woolard)
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!