Oxymorons (phép nghịch hợp) là cách kết hợp những từ ngữ mâu thuẫn nhau, hoặc có nghĩa đối nghịch, khó tưởng tượng là có thể đi chung với nhau, ví dụ cruel kindness, hoặc (theo ý mỉa mai của một số người) business ethics. Việc dùng được các OXYMORONS trong speaking sẽ giúp bạn chứng tỏ được vốn từ vực phong phú của mình cũng như cách sử dụng ngôn ngữ linh hoạt. Hãy học các cụm từ OXYMORON bên dưới cực tuyệt cùng BEC và áp dụng ngay vào các bài nói của mình nhé 

1. LOVE-HATE RELATIONSHIP (n) /ˌlʌvˌheɪt rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ = strong feelings about someone or something that are a mixture of love and hate: vừa yêu vừa ghét
Example: He had a love-hate relationship with London.
 
 
2. SMALL CROWD: 1 đám đông nhỏ
Example: A small crowd gathered to watch the concert.
 
 
3. CLEARLY CONFUSED: rõ ràng là bối rối/hoang mang
Example: You are clearly confused by the situation you have found yourself in.
 
4. ORIGINAL COPY: bản copy gốc
Example: Do you have the original copies that we requested?
 
5. STUDENT TEACHER: trợ giảng của giáo viên
Example: The student teacher explained how to complete dissertation editing.
 
 
6. UNBIASED OPINION: quan điểm công bằng/không thiên vị
Example: I will ask the professor for his unbiased opinion.
 
 
7. WORKING HOLIDAY: kì nghỉ đi làm việc
Example: My trip to Bali was very much a working holiday.
 
8. SILENT SCREAM: hét trong yên lặng
Example: I let out a silent scream as the cat walked through the door carrying a dead bird.
 
 
9. TRAGIC COMEDY: hài bi kịch
Example: We laughed and cried through the tragic comedy.
 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!