Bài Học

Types of rain (Các kiểu trời mưa)
  • 25 T 3 2018
  • 0

Types of rain (Các kiểu trời mưa)

Có mem nào biết hết tất cả các loại thời tiết mưa trong tiếng anh không nhỉ  Nếu chưa dùng học với BEC ngay nào   1/ Drizzle (n) / ˈdrɪzl/ ...

IELTS SPEAKING PART 1: PUBLIC TRANSPORT
  • 24 T 3 2018
  • 0

IELTS SPEAKING PART 1: PUBLIC TRANSPORT

Chủ đề PUBLIC TRANSPORT không còn quá xa lạ trong các bài thi IELTS  Tuy nhiên để làm tốt hơn về chủ đề này cùng tham khảo một số ...

Một số IDIOMS thông dụng về MONEY
  • 19 T 3 2018
  • 0

Một số IDIOMS thông dụng về MONEY

Tromg cuộc sống hiện nay, đồng tiền đã đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống   Vậy bạn đã biết bao nhiêu IDIOMS về MONEY rồi Cùng ...

IELTS SPEAKING - Topic Accommodation when traveling - Chỗ ở khi đi du lịch
  • 19 T 3 2018
  • 0

IELTS SPEAKING - Topic Accommodation when tra ...

When you travel to another city, do you prefer to stay in a hotel or with friends? When I travel to another city, I prefer to stay in a hotel rather than with my friends. I do not like to be an ...

Đăng ký nhận tư vấn