Chi tiết sự kiện

Một vài mẫu câu giao tiếp

Một vài mẫu câu giao tiếp

이것은 압수 입니다. Cái này là tịch thu.
이것을 가지고 들어가면 안됩니다. Không được mang cái này vào.
이것을 꼭 준비해 주세요 Nhất định phải chuẩn bị cái này.
이곳은 무료입니다. Ở đây miễn phí.
이번에 누구 차례죠 Bây giờ là đến lượt ai?
이쪽으로 오세요 Đi theo lối này.
이해했으면 이해했다고 해주세요. Nếu đã hiểu thì nói là đã hiểu.
일찍 일어나세요. Hãy dậy sớm.
잘 다녀오세요. Đi cẩn thận rồi về nhé.
장래 희망이 무엇인가요? Hy vọng
trong tương lai của bạn là gì?
저하고 이야기 할 수 있나요? Bạn có thể nói chuyện với tôi được không?
절약하세요 Hãy tiết kiệm.
정말이예요 Thật sự đấy.
조금 힘들어도 참으면 적응이 될 것입니다 Dù có vất vả nếu bạn cố gắng thì sẽ quen được.
좋은 생각이군요 Ý tưởng tốt quá.
주소가 어떻게 됩니까? Địa chỉ như thế nào?
질문이 있으면 언제든지 물어보세요 Nếu bạn muốn hỏi gì hãy hỏi bất kỳ lúc nào cũng được.
처음 한국에 와서 적응하기 힘들죠? Ban đầu mới sang Hàn Quốc, việc thích ứng sẽ khó khăn nhỉ?
필요한 것이 있으면 말씀하세요. Hãy nói nếu bạn cần giúp đỡ điều gì.
한국말은 어느정도 하나요? Bạn nói tiếng Hàn Quốc ở mức độ nào?
한국사람과 대화에 어려움이 있습니까 ? Khi đối thoại với người Hàn Quốc bạn có khó khăn gì không?
한국어 공부를 열심히 하세요 Hãy chăm chỉ học tiếng Hàn Quốc.
하이-짬 찌-학-띠엥-한 꿕.
한국어 능력시험이 있습니다. Có cuộc thi năng lực tiếng Hàn Quốc.
꼬-꿕-티-낭 륵-띠엥-한 꿕.
한국어 수업에 참여하세요 Hãy tham gia học tiếng Hàn Quốc.
크게 말씀하세요 Hãy nói to lên.

===============================
BEC luôn đồng hành cùng các bạn. 오늘도 화이팅합시다 ~^ㅠ^~
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Facebook: Trang Sweetie, Melody Kim
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com

Hãy cùng Cập nhật thông tin lớp học và nhiều bài học thú vị tiếng Anh qua trang facebook của BEC qua link sau các bạn nhé www.facebook.com/BEC.edu.vn
- Các bài học tiếng Hàn qua trang facebook: www.facebook.com/letspeakKorea
====================
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com

Bình luận:

Họ tên:

Đăng ký nhận tư vấn