Cách nói I THINK nếu bị lặp lại có thể gây ra sự nhàm chán vì bị lặp lỗi REPETITION. Trong bài thi IELTS SPeaking, bạn hãy cố đa dạng ngôn ngữ của mình bằng các cụm sau để giúp cho cách nói của mình tự nhiên hơn cũng như thêm cho bạn thời gian để nghĩ ra ideas - ý tưởng trình bày mượt mà hơn nhé
 
1. I reckon … tôi nghĩ rằng….
Example:I reckon if we go that way, we’ll get lost.”
Example: “He’s not going to like this surprise birthday thing, I reckon.”
 
 
2. I suppose… /səˈpəʊz/ = to think that something is likely to be true: tôi giả định là…
Exampe: We all supposed him to be German, but in fact he was Swiss.
 
 
3. In my honest opinion …
Example:In my honest opinion, we shouldn’t be selling these toy knives to kids. Just feels wrong, you know?”
 
 
4. I’d say that …
Example:I’d say that it’ll only take a few days to build this. Then we can go home!”
 
 
5. The way I see it …tôi thấy rằng…
Example:The way I see it, those guys are doing their job well.”
Example:The way I see it is that you’ve got to spend money to make money. Am I right?”
 
 
6. If you ask me …: nếu bạn hỏi tôi…
Example:If you ask me, you need to throw a few more eggs at the building. It’s not quite covered.”
 
 
7. It seems to me that … Theo tôi thì….
Example:It seems to me that he’s a little too — how shall I say it — drunk to be Santa Claus.”
 
 
8. As far as I can tell …tôi có thể nói rằng…
Example:As far as I can tell, we were wrong. We were all wrong! Sorry about that.”
 
 
9. As/so far as I know = used to say what you think is true, although you do not know all the facts: Theo như tôi biết thì…
Example: He isn't coming today, as far as I know.
 
 
10. As/so far as I'm concerned = used to say what your personal opinion is about something: Theo như tôi biết thì…
Example: She can come whenever she likes, as far as I'm concerned.
 
 
11. Off the top of your head = from the knowledge you have in your memory: Theo tôi biết thì… 
Example: ”What's the capital of Mauritania?" "I don't know off the top of my head, but I could go and look it up."
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!