Are you a fan of GAME OF THRONES? Bạn là fan của series phim nổi tiếng GAME OF THRONES thì càng nhất định không bỏ qua content này được. 
 
Học tiếng Anh qua xem phim giải trí là cách học tốt nhất để hấp thụ ngôn ngữ, cùng IELTS Trangbec học thật tốt content bên dưới để nâng band điểm nói của chúng mình ngày càng tự nhiên, trôi chảy.
 
Content này chúng mình có tham khảo từ channel Eat sleep dream English của thầy Tom, link bên dưới, mọi người cùng nghe lại để học được tốt nhất nhé!
 
Source: https://www.youtube.com/watch?v=nd-KOcIzp9Y&t=1s 
 
1. Have a (certain/ nice) ring to it = if something has a ring to it, it sounds applying or good to you.
Example: Tom Rees CEO, that has a ring to it. 
Example: Sunset Bay, that’s got a nice ring to it.
 
 
2.Have a familiar ring (to it) = to seem or sound like something you have heard or seen before: nghe thân thuộc
Example: Her name had a familiar ring to it.
 
 
3. NOT HALF AS = not nearly as + adjective: 
Example: Having kids isn’t half as easy as it looks.
Example: It’s not half a big as I thought I was going to be. 
Example: You are a clever man, but you are not half as clever as you think you are. 
 
 
4. Something agrees with someone = it makes you feel happy, healthy, positive: lí tưởng cho bạn…
Example: i can see that living by the sea really agrees with you. 
 
 
5. Not agree with sb  = If a type of food or drink does not agree with you, it makes you feel slightly ill: không hợp với bạn…
Example: Those onions I ate didn't agree with me.
Example: I think I ate something that didn’t agree with me
Example: Perhaps, it’s time to go home. The South doesn’t really agree with you. 
 
 
6. If I’m not mistaken = used to say that you are pretty certain about something.
Example: I think he wanted to marry her, if I am not mistaken.
 
 
7. I COULDN’T CARE LESS (UK) / I COULD CARE LESS (US) = used to emphasize rudely that you are not interested in or worried about something or someone: tôi không quan tâm. 
Example: ”Mike's really fed up about it." "I couldn't care less."
 
 
8. Give my regards to = a formal way to pass on your greetings to someone: cho mình gửi lời chào/ hỏi thăm đến… 
Example: Please give my regards to your parents. 
 
 
9. Drop like flies/ Go down like flies = get unwell or die in large numbers very quickly: chết như ngả rạ
Example: The heat was overwhelming and people were dropping like flies. 
 
 
10. Redeeming feature/ quality = a positive aspect amongst several negative ones: đặc điểm/ tố chất bù lại
Example: If I’m completely honest, he doesn’t seem to have many redeeming features. 
 
 
11. Bring something on/ upon someone = cause something negative that affects someone: ảnh hưởng xấu đến…
Example: The terrible actions of the government have brought shame upon the country. 
Example: My behaviour at the party brought embarrassment on the whole family. 
 
 
12. I’m sorry for your loss = polite formal way to say you are sympathetic to someone who has had a loved one die: tôi xin chia buồn sâu sắc với sự mất mát của bạn…
 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!