What kinds of shopper are you? Topic IELTS Speaking quý 1 có chủ đề SHOPPING là 1 trong những chủ đề khá dễ thở. Tuy nhiên, để khiến cho bài nói của mình có màu sắc hơn, bạn cần phải hiểu chính bản thân minh là thuộc đối tượng khách hàng nào, xem mình rơi vào nhóm nào cũng như hiểu các hành vi mua sắm của nhóm khách hàng khác. Ví dụ nếu bạn là người thấy đẹp cái là mua luôn (mua những đồ mình thích mà chưa hẳn là những đồ mình thực sự cần thì chắc chắn bạn thuộc vào nhóm IMPULSIVE BUYER. Hãy cùng BEC đọc ngay content bên dưới note lại và học những cụm từ chuyên ngành này để giúp cho bài nói của mình thật tốt
 
1. Impulse shopper = buy something on impulse (a sudden desire to buy) - mua sắm bừa bãi 
Example: Impulse shoppers are likely to overspend and use credit cards – often over and over again.
 
 
2. Practical shopper (serious shopper) : They buy what they need and not one thing more. The sensible practical shopper is not persuaded by slick advertising and subliminal messages. They have a very specific budget and a certainty of what they’re buying - mua sắm thực tế
 
 
3. Bargain hunter/ shopper = you have an eye for a bargain, and you’ll shop around until you find it - người hay mặc cả
Example:  A bargain hunter is an expert in getting the best deals and can often form a reputation amongst friends and family as being able to find stuff at incredibly low prices.
 
 
4. Brand loyalist : The Brand Loyalist can be found camped outside the Apple store for nights before the release of a new iPhone. Not because they need a new phone, but because they feel obliged to pledge loyalty to their favorite brand - khách hàng trung thành với thương hiệu 
 
 
5. Browser (window shopper) : This type of wandering shopper enjoys the experience of shopping; whether it’s online or in a physical store - mua hàng qua cửa sổ 
 
 
6. Educated shopper : The educated shopper is a chronic researcher and has done extensive investigations into whatever item they’re looking at purchasing. This shopper knows exactly what they want and is also very likely to have tracked down the best possible price on the desired product as well - khách hàng có học thức
 

 

Sourcehttps://lavareviews.com/the-7-types-of-shoppers-which-one-are-you/

 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!