Drone (n) /drəʊn/: an aircraft that does not have a pilot but is controlled by someone on the ground, used especially for dropping bombs or for surveillance (= careful watching of a place): viết tắt là UAV - (Unmanned Aerial Vehicle). Theo Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) định nghĩa, drone là một loại phương tiện máy bay không người lái, được điều khiển từ xa.
 
Example: The U. S. Border Patrol's unmanned drone helped agents track down their smuggling suspect.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!