Quảng cáo không phải lúc nào cũng tốt và mang lại lợi ích cho người dùng. Vậy làm sao để mô tả một quảng cáo mà bạn không thích ??? Cùng học ngay một số từ vựng miêu tả hen

1. irritating /ˈɪr.ɪ.teɪ.tɪŋ/ B2 making you feel annoyed - gây bực mình, khó chịu

Example: an irritating habit - 1 thói quen gây khó chịu

2. infuriating /ɪnˈfjʊə.ri.eɪ.tɪŋ/ extremely annoying- cực kì khó chịu

Example: It's infuriating when people keep spelling your name wrong, isn't it?

3. Repetitive /rɪˈpet.ə.tɪv/ : involving doing or saying the same thing several times, especially in a way that is boring - lặp đi lặp lại

Example: a repetitive job/task - 1 công việc/ nhiệm vụ lặp đi lặp lại

4. Disappointing /ˌdɪs.əˈpɔɪn.tɪŋ/ B1 making you feel disappointed

Example: The response to our advertisement has been somewhat disappointing. - phản ứng đối với quảng cáo của chúng tôi khá là đáng thất vọng

5. Distracting /dɪˈstræk.tɪŋ/ - làm sao lãng

Example: Please turn your music down - it's very distracting. - hãy vặn nhỏ âm lượng đi - nó thực sự gây xao nhãng

6. Disturbing /dɪˈstɜː.bɪŋ/ : making you feel worried or upset - gây xao nhãng, phiền muộn

Example: The following programme contains scenes that may be disturbing to some viewers. - những chương trình sau bao gồm các cảnh mà có thể gây xao nhãng, khó chịu cho người xem.

P/s: Tất cả các bài học content của BEC thiết kế đều dựa trên tham khảo của các nguồn đáng tin cậy như vnexpress, Engvid hoặc www.dictionary.cambridge.org và các sách Vocabulary in use series cùng với kiến thức nhiều năm kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên của BEC cũng như kinh nghiệm nhiều năm của các examiners. Hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn học viên của BEC nói riêng và người đam mê tiếng Anh nói riêng ngày càng học tốt tiếng Anh hen