Trong các bài thi IELTS Writing dạng bài PROBLEMS & SOLUTIONS (nguyên nhân - kết quả) xuất hiện cực nhiều. Cũng như các bài nói phần 3 của IELTS SPeaking mem cũng phải dùng các cấu trúc phức và thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình tốt hơn, vì vậy việc nắm được các collocations đi với CAUSE và EFFECT cực cực thiết yếu. 
 
Source: English Collocation in use - Intermediate (Felicity O’Dell & Michael McCarthy)
 
1. Immediate cause of: nguyên do ngay lập tức của…
Example: The immediate cause of the problem was an oil leak.
 
 
2. Underlying cause of: nguyên do tiềm ẩn
Example: The underlying cause of the problem was a lack of funds over many years.
 
 
3. Reduce/ Minimise the impact of: giảm thiểu ảnh hưởng của…
Example: The government hopes to reduce/ minimize the impact of the new taxes.
 
 
4. Strengthen/ Increase the impact of: tăng sự ảnh hưởng của…
Example: The support she got from the Prime Minister strengthened/ increased the impact of her report.
 
 
5. Unexpected / unforeseen outcome: kết quả ko lường trước được…
Example: The new measures had an unexpected/ unforeseen outcome. 
 
 
6. Predicatable/ inevitable outcome: kết quả có thể đoán được
Example: The new tax led to the predictable/ inevitable outcome that many people became poorer.
 
 
7. Positive/ Beneficial effects of: những ảnh hưởng tích cực của…
Example: The positive/ beneficial effects of the changes were soon apparent.
 
 
8. Negative/ adverse effects of: những ảnh hưởng tiêu cực của…
Example: The negative/ adverse effects of the changes were not noticed immediately. 
 
 
9. Direct/ Inevitable result of: kết quả trực tiếp/ bất khả kháng…
Example: The crisis was the direct/ inevitable result of bad economic planning.
 
 
10. Indirect/ unforeseen result of: kết quả gián tiếp/ không lường trước…
Example: One indirect/ unforeseen result of the new laws has been a rise in unemployment. 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!