Like a ton of bricks = vật gì đó rất nặng (nghĩa đen). Hay nói cách khác, theo nghĩa bóng, cụm từ này miêu tả một cú sốc lớn hay một sự ngạc nhiên.
Example: Disappointment hit her like a ton of bricks.
 
Like a ton of bricks = very strongly or forcefully
Example: If Dad finds out what you've been doing, he'll come down on punish) you like a ton of bricks!

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!