Từ SMALL là level A hầu như bạn nào cũng biết, kèm theo đó chúng mình có vô số các thành ngữ và cụm từ đi với từ này cực dễ nhớ, cùng IELTS Trangbec học thật tốt content bên dưới:
 
Khi học theo các content chia nhỏ thế này, bạn sẽ nhớ được từ tốt hơn rất nhiều cũng như học 1 cách khoa học hơn!
 
1. Good things come in small packages = said to emphasize that something does not need to be big in order to be good: những cái tốt đẹp nhất/chất lượng nhất và có giá trị thì thường rất nhỏ bé và đơn giản.
 
2. A small fortune = a large amount of money: 1 khoản tiền lớn 
Example: You’ll have to spend a small fortune in legal fees if you decide to sue for compensation.
 
3. It's a small world = said to show your surprise that people or events in different places are connected: thế giới thật nhỏ bé
Example: You know my old science teacher! Well, it's a small world, isn't it?
 
4. Small hours (n) /ˈsmɔːl ˌaʊəz/: the early hours of the morning, between twelve o'clock at night and the time when the sun rises: giờ phút rất sớm sau nửa đêm.
Example: She was up until the small hours of the morning trying to finish her essay.
 
5. Small talk (n) /ˈsmɔːl ˌtɔːk/: conversation about things that are not important, often between people who do not know each other well: chuyện phiếm 
Example: I don't enjoy parties where I have to make small talk with complete strangers.
 
6. Be a big fish in a small pond = to have a lot of influence only over a small area:  nhân vật quan trọng và có ảnh hưởng trong một cộng đồng nhỏ hay phạm vi hẹp.
 
7.Small change (n) /smɔl ˈtʃeɪndʒ/: coins of little value, or a small amount of money: tiền lẻ
Example: I only had some small change in my pocket.
 
8. The small screen (n) /ˈsmɔːl ˌskriːn/: television, especially when compared with cinema: màn ảnh nhỏ  (TV)
Example: Her new detective series will be her debut on the small screen.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!