The Anchoring Effect 
 
1. Definition 
 
- The anchoring effect is a cognitive bias that describes the common human tendency to rely too heavily on the first piece of information offered (the “anchor”) when making decisions.
(Hiệu ứng mỏ neo là một sự thiên vị trong nhận thức, mô tả việc con người có xu hướng phụ thuộc quá nhiều vào thông tin đầu tiên (cái "mỏ neo") họ nhận được khi đưa ra quyết định)
 
2. How it Can Impact Your Negotiation
 
- The anchoring effect is a cognitive bias that describes the common human tendency to rely too heavily on the first piece of information offered (the “anchor”) when making decisions. During decision making, anchoring occurs when individuals use an initial piece of information to make subsequent judgments. Once an anchor is set, other judgments are made by adjusting away from that anchor, and there is a bias toward interpreting other information around the anchor.
(Trong quá trình ra quyết định, "sự neo đậu" xảy ra khi các cá nhân sử dụng một phần thông tin ban đầu để đưa ra các phán đoán tiếp theo. Khi một "mỏ neo" được thiết lập, các phán đoán khác được thực hiện bằng cách chỉnh sửa hoặc thêm vào từ "mỏ neo" đó và có xu hướng giải thích thông tin khác xung quanh "mỏ neo" ấy)
 
For example: Were you a great negotiator or is this one more example of the anchoring effect?
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!