Topic về TRAVELLING luôn được hỏi cực nhiều trong các bài thi IELTS, để giúp các bạn ngày càng làm tốt các topic này cùng IELTS Trangbec học content thật tuyệt như bên dưới nhé
 
1. Travel abroad  /əˈbrɔːd/: du lịch nước ngoài
Example: He canceled plans to travel abroad to concentrate on his defense.
 
2. Travel overseas /ˌəʊ.vəˈsiːz/: du lịch nước ngoài
Example:  Chris is going to travel overseas.
 
3. Overseas travel: du lịch nước ngoài
Example: COVID-19 vaccinations now available for essential overseas travel.
 
4. International travel: du lịch nước ngoài
Example:  Prices for international travel are set to rise this year due to pent-up demand
 
5. A foreign land: một vùng đất mới
Example: A trip to Central London, a Tube ride away, seems as exotic as a foreign land.
 
6. A foreign trip: chuyến đi nước ngoài
Example:  Think of Malaysia for budget foreign trips and you shall begin to imagine turquoise waters, stunning beaches and pleasant climate. 
 
7. Foreign travel: du lịch nước ngoài
Example: A considerable amount of foreign travel is involved. 
 
8. A virtual tour: Một chuyến tham quan ảo
Example: You can take a virtual tour of the hotel on the website.
 
9. A virtual trip: Một chuyến đi tham quan ảo
Example: Today I'm taking you on a little virtual trip to Croatia! 
 
10. International destination: địa điểm quốc tế
Example: You wish to depart from the United States to an international destination.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!