Thời tiết nóng nực, thực sự khiến chúng ta phát điên DRIVE US CRAZY phải không nhỉ? Cùng BEC học 5 cách nói cực kì tự nhiên (phrases and idioms) thay cho cách nói SB/STH MAKES US FEEL CRAZY / MAD (cái gì đó khiến mình phát zồ/phát điên) lên nhé
 
1. Hit the roof = to get very angry
Example: When I was expelled from school, my parents went through the roof.
 
 
2. Drive sb around the bend =  send sb round the bend = to make someone very bored or very angry
Example: My mother's been driving me around the bend.
 
 
3. Drive someone crazy = drive someone nuts/up the wall = to make someone upset or annoyed
Example: We love our two-year-old, but sometimes she drives us crazy.
 
 
4. Drive (someone) mad = To upset, irritate, or annoy someone to the point of distraction.
Example: It drives me mad seeing all these people just staring at their phones all day long.
 
 
5. Throw a fit/tantrum - to experience and show a strong feeling of anger, especially suddenly : nổi cơn tam bành 
Example: My mother threw a fit when she saw what a mess we'd made of her kitchen.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!