1. In case of và in case:
a.In case of + N If there is/are )
• Eg: In case of a fire, you should use stair.
• If there is a fire, you shoulh use stair)
b. In case + S + do/does/did + V Because it may/might happen)
• Eg: He took an umbrella in case it rained
• He took an unbrella because it might rain
 
2. As a result và as a result of:
a. As a result (+ clause) = therefore
• Eg: Bill had not been working very hard during the course. As a result, he failed the exams.
• Bill had not been working very hard during the course. Therefore, he failed the exams)
b. As a result of (+ noun phrase) = because of
• Eg: The accident happened as a result of the fog.
• The accident happened because of the fog)
 
3. Hardly / Scarelyvà no sooner: (với nghĩa ngay khi)
a. Hardly/ Sccarely + clause 1 + when + clause 2
• Eg: Hardly will he come when he wants to leave.
b. No sooner + clause 1 + than + clause 2
• Eg: No sooner does she earn some money than she spends it all.
 
4. Like doing something và would like to do something
a. Like doing something: Ta dùng cấu trúc này để nói về một sở thích
• Eg: I like playing guitar. = My hobby is playing guitar.
b. Would like to do something: Ta dùng cấu trúc này để nói về sở thích nhất thời
• Eg: I'd like to drink some coffee. = I want to drink some coffee now.
 
5. Not like to do something và not like doing something
a. Not like to do something: Ta dùng cấu trúc này để nói về một việc ta không thích và không làm
• Eg: I don't like to go out with you.
b. Not like doing something: Ta dùng cấu trúc này để nói đến một việc ta không thích nhưng vẫn phải làm
• Eg: I don't like doing my homework.
 

BEC luôn đồng hành trên con đường thành công của các bạn ^^

Thân,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!