#IELTSIDIOMS# TO BE IN GOOD HANDS / TO BE IN SHAFE HANDS là gì? <3

Rất nhiều mem inbox hỏi BEC nghĩa của cụm thành ngữ này vì chưa có page nào giải thích thật cụ thể nghĩa các cụm thành ngữ trên cả. Mem cùng xem kĩ bài học bên dưới để dùng thật đúng ngữ cảnh nhá :3

To be in good hands (with somebody) = To be in safe hands = cảm giác an toàn (khi ở bên ai đó, khi được ai đó quan tâm, trợ giúp)

==> Khi chủ thể là người, ta có thể dịch idioms này theo hướng là được chăm sóc chu đáo, tận tình

E.g: You’ll be in good hands with her – she’s a terrific lawyer.

E.g: Don't worry about the kids tonight. They will be in good hands with Anna because she is an experienced baby-sitter.

==> Khi chủ thể không phải là người thì cách dịch sẽ phong phú và đa dạng hơn, nhưng nghĩa về cơ bản vẫn được dịch là " được quản lý, được bảo quản 1 cách chu đáo, cẩn thận"

E.g: Your care will surely be in good hands and will be very successful in many years to come because Mr John is a great businessman and leader.

Chúc mem học thật tốt nhé :))

Enjoy your Sunday evening :x
===========================
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com
==========
#hoctienganh #luyenthiIELTS #luyenthiTOEIC #brighteducationcentre#luyenthidaihoc #tienganhgiaotiep