SHUT UP (im đi) là 1 cách nói hết sức “rude” - thô lỗ, thể hiện sự tức giận mà bạn không nên dùng trong giao tiếp, chỉ trong những văn cảnh cực cực ức chế thì khi xem phim bạn sẽ thấy người bản ngữ dùng cách nói này khá nhiều. Để giúp thêm bạn được học các contents đa dạng hơn nhiều ngoài các contents học thuật IELTS thì chúng mình còn có cách nói cực thú vị hơn nữa như IELTS Trangbec đã liệt kê bên dưới:
 
NOTE: Riêng 3 cách nói SHUT UP, PIPE DOWN SHUT YOUR MOUTH/SHUT YOUR FACE, bạntuyệt đối hạn chế dùng vì cực “impolite” - bất lịch sự/
SHARING IS SPREADING LOVE
 
1. Please be quiet!: làm ơn trật tự 
 
 
2. Could you be a bit quieter? (soften your order): bạn có thể trật tự chút không?
 
 
3. Could you keep it down? = don’t make so much noise: đừng là ồn
Example: Hey, could you keep it down? I am recording my video.
 
 
4. Would you mind lowering the volume? - bạn có thể nhỏ tiếng không?
 
 
5. Would you mind lowering your voice a bit?
Shhhhh
 
 
6. I can’t hear myself think (in a library, somewhere you are working) : tôi không thể suy nghĩ được gì 
Example: Stop talking! I can’t hear myself think!
 
 
7. I’m trying to have a conversation here! 
Example: Shhh. Could you keep it down! I’m trying to have a conversation here!
 
 
8. Give it a rest = said when you want someone to stop talking about or doing something that is annoying you. 
Example: Oh, give it a rest, can't you?
 
 
9. Put a sock in it! = used to tell someone to be quiet or stop making so much noise.
Example: Hey, put a sock in it, will you? I’m trying to work here.
 
 
10. Shut your mouth/face = a rude and angry way of telling someone to stop talking (very aggressive)
Example: "You're a lazy slob!" "You shut your mouth!".
 
 
11. Pipe down  /paɪp/: to stop talking or making unnecessary noise
Example: Will you please pipe down, you two? I'm trying to read!
 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!