Từ JUMP là 1 từ khá thú vị trong tiếng Anh vừa là danh từ và động từ với nghĩa nhảy/cú nhảy. Chúng mình đã lọc ra những cụm thông dụng và tự nhiên nhất để thăng hạng điểm speaking, cùng IELTS Tranghoc take note và áp dụng ngay vào các bài nói của mình!
 
1. Jump the gun = to do something too soon, especially without thinking carefully about it: quá hấp tấp, vội vã
Example: They’ve only just met - isn't it jumping the gun to be talking about marriage already?
 
2. Jump for joy = to be extremely happy: nhảy cẫng lên vì vui sướng (cực hạnh phúc)
Example: ”So how did Robert take the news?" "He didn't exactly jump for joy."
 
3. Jump the queue = to move to the front of a line of people who are waiting for something, so that you are served or dealt with before them: chen ngang hàng
Example: When the All Clear sounded we queued up again. No one jumped the queue.
 
4. Jump in at the deep end = If you jump or are thrown in at the deep end, you start doing something new and difficult without help or preparation: Thử làm một điều khó khăn và thách thức mà không cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ và chưa có kinh nghiệm về việc đó
Example: There are several rules you need to know before you jump in at the deep end.
 
5. Jump at the chance = to accept an opportunity eagerly: nắm bắt cơ hội
Example: She jumped at the chance to go to Paris.
 
6. Jump on the bandwagon = to become involved in an activity that is successful so that you can get the advantages of it yourself: Theo trào lưu
Example: The success of the product led many firms to try to jump on the bandwagon.
 
7. Jump to conclusions = to guess the facts about a situation without having enough information: vội vàng đưa ra kết luận
Example: Don’t jump to conclusions! Perhaps it was his daughter he was dancing with.
 
8. Jump down sb's throat = to react angrily to something that someone says or does: hét/ gào lên vì tức giận với ai.
Example: I made the mildest of criticisms and he jumped down my throat.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!