Khi sự giàu ập đến chúng mình nói IN THE MONEY, khi chỉ ai đó cực giàu người Anh hay nói FILTHY RICH… Nếu bạn còn chưa biết đến những cách nói này thì cùng IELTS Trangbec học ngay content tuyệt vời bên dưới!
 
1. Rich in sth = containing a lot of something good or useful: giàu (chất)…
Example: Pineapple juice is rich in vitamins A and B.
 
2. Filthy rich = extremely rich: cực kỳ giàu có 
Example: His parents are filthy rich, so he gets everything he wants.
 
3. The rich = rich people considered together as a group: người giàu
Example: The resort is frequented by the rich and famous.
 
4. Rich and famous: giàu có và nổi tiếng
Example: Many rich and famous people have stayed at the hotel.
 
5. Be in the money = to suddenly have a lot of money: có nhiều tiền ùa đến
Example: If we win this competition we'll be in the money.
 
6. Get your money's worth = to get good value: dùng tiền 1 cách xứng đáng
Example: We were determined to get our money's worth from our day tickets and went to every museum in the city.
 
7. Pay good money for something  = to pay a lot for something: used for emphasizing that you spent a lot, especially when it has not been worth it: trả quá nhiều tiền cho…
Example:paid good money for those shoes, and you’ve only worn them twice.

8. Someone isn’t made of money = used for saying that someone does not have large amounts of money: không có nhiều tiền
Example: Hold on – I’m not made of money, you know.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!