Đề thi IELTS Speaking part 1 gần đây đang hỏi về TARDINESS (sự muộn) là 1 topic khá mới mẻ, tuy gần gũi nhưng đảm bảo là không phải bạn nào cũng biết đến từ TARDINESS mà đa phần mới chỉ biết nói “muộn” nghĩa là “being late”. Nay chúng mình cùng BEC học 3 cách nói tuyệt khác thay cho YOU ARE BEING/ARRIVE LATE như bên dưới 
 
1. Tardiness (n) /ˈtɑː.di.nəs/: the quality of being late or slow: sự muộn
Example:know how frustrating it can be to get behind schedule because of one person's tardiness.
 
 
2. Tardy (a) /ˈtɑː.di/: slow or late in happening or arriving
Example: Dinner was somewhat delayed on account of David's rather tardy arrival.
 
 
3. Run late: to arrive and/or leave later than the time that is expected
Example: The buses are running late.
 
 
4. Unpunctual = not happening or doing something at the agreed or proper time.
Example: The trains into Tbilisi were notoriously unpunctual.
 
 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!