Topic quý 2 của IELTS Speaking (May - Sep 2020) đang hỏi topic mới toanh về cây cối, thực vật PLANTS. Để nắm được và làm được topic này thật tốt, bạn hãy đảm bảo mình nắm được các cây cảnh trang trí trong nhà, cũng như vocab chung về cây cối, các bộ phận của cây nữa để mình làm topic này thật tốt.
 
Nhiều bạn vẫn chưa biết cây CACTUS là cây xương rồng hay giống thực vật mọng nước như sen đá hay nha đam thì được gọi là SUCCULENT này và còn nhiều các loại plants khác nữa. 
 
1. Cactus (n) /ˈkæk.təs/: any of many types of desert plant usually with sharp spines and thick stems for storing water - cây xương rồng
 
 
2. Succulent (n) /ˈsʌk.jə.lənt/: a plant such as a cactus in which the leaves and stem are thick and can store a lot of water - thực vật mọng nước
Example: Succulents often have thick waxy cuticles to minimize water loss.
 
 
3. Fern (n) /fɜːn/: no flowers - cây dương xỉ
 
 
4. Aloe vera (n) /ˌæl.əʊ ˈvɪə.rə/: a type of plant with thick pointed leaves, or the thick liquid found in the leaves that is used to treat damaged skin - lô hội, cây nha đam
 
 
5. Yucca (n) /ˈjʌk.ə/: a plant with long, stiff leaves on a thick stem and sometimes white, bell-shaped flowers - cây ngọc giá
 
 
6. Bonsai (n) /ˈbɒn.saɪ/: (also bonsai tree):  a very small tree that is grown in a small container and is stopped from growing bigger by repeated cutting - cây cảnh
 
 
7. Spider plant (n) /ˈspaɪ.də ˌplɑːnt/: a plant commonly found in houses and offices, with long, flat, thin green leaves with white lines - cây nhện (Lục thảo trổ)
 
 
8. Rubber plant (n) /ˈrʌb.ə ˌplɑːnt/: a plant with dark green shiny leaves that comes originally from Asia - cây cao su
 
 
9. Wheatgrass (n) /ˈwiːt.ɡrɑːs/: a plant of the grass family - cỏ lúa mì
Example: In some years, water is limited and so are the sage and wheatgrass that feed horses, livestock, and wildlife.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!