Cùng IELTS Trangbec học các content tuyệt vời bên dưới đi với từ LIFESTYLE nha các bạn ơi, nếu bạn đang có lối sống ỳ - SEDENTARY LIFESTYLE thì triệt tiêu ngay và áp dụng lối sống HEALTHY LIFESTYLE luôn và ngay!
 
1. A sedentary lifestyle = An inactive lifestyle = a lifestyle with a lot of sitting and lying down, with very little to no exercise: lối sống ỳ
Example: People living a sedentary lifestyle spend too much time engaging in behaviors that expend very little energy.
 
2. A hectic lifestyle = a busy lifestyle: lối sống bận rộn
Example: I had a very hectic lifestyle and not a lot of sleep.
 
3. Active lifestyle: lối sống năng động
Example: Her active lifestyle takes her out of the country frequently.
 
4. Have A colourful lifestyle: Có một lối sống đầy màu sắc
Example: Charlotte has such a colourful lifestyle. 
 
5. Repressed lifestyle: Lối sống kìm nén
Example: for Michael, cooking is the way to connect, a simple thing that brings him joy and allows him to show other people he’s making tentative steps out of his repressed lifestyle.
 
6. Healthy lifestyle: lối sống lành mạnh
Example: Fruit and vegetables are key to a healthier lifestyle.
 
7. Traditional lifestyle: lối sống truyền thống
Example: The Bedouin who live here are no longer able to follow their traditional nomadic lifestyle.
 
8. Nomadic lifestyle = moving from place to place: Lối sống du mục
Example: Mongolia is a country where approximately half of the population still leads a nomadic lifestyle.
 
9. Suit your lifestyle = be suitable for your lifestyle: phù hợp lối sống của bạn
Example: Learn at home at your own pace to suit your lifestyle.
 
10. Consumer lifestyle: Phong cách sống của người tiêu dùng
Example: This huge expansion in the market reflects the change in consumer lifestyles and shopping patterns.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!