Pay over the odds: trả giá quá cao cho cái gì đó 
(pay more than something is really worth)
Example: It's a nice enough car but I'm sure she paid over the odds for it.
 
Pay over the odds (for sth) = to pay more for something than it is really worth
Example: Small businesses have always paid over the odds for office supplies.
 
Cách nói này được dùng rất nhiều và phổ biến trong các topic IELTS Speaking nếu bạn áp dụng đúng văn cảnh sẽ đạt được hiệu quả cao vô cùng!

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!