Trong một vài trường hợp các mem vẫn còn nhầm lẫn giữa các sử dụng GERUNDS và INFINITIVE. Hôm nay cùng BEC học một vài mẹo để nhận biết GERUND và INFINITIVE nhanh nhất 

1- GERUND và INFINITIVE thường đứng sau một số động từ cụ thể như:

 Với GERUND: avoid, admit, advise, appreciate, complete, deny, discuss, dislike,
enjoy....

 Ví dụ: My sister enjoys listening to music.

 Với INFINITIVE: want, decide, hope,...

 Ví dụ: I decided to buy this device.

2- Các GERUND thường đứng sau các giới từ kể cả giới từ trong cụm động từ: 

 Ví dụ: I look forward to chatting with you.

3- Các INFINITIVE thường theo sau các tính từ cụ thể: 

 Ví dụ: she is too nervous to find out about exam results.

Chúc các bạn học tập thật tốt với những bài học đến từ BEC nhé. 

Cheers, 

BEC team.