Một số IDIOMS thông dụng về MONEY
 • 19 T 3 2018
 • 0

Một số IDIOMS thông dụng về MONEY

Tromg cuộc sống hiện nay, đồng tiền đã đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống   Vậy bạn đã biết bao nhiêu IDIOMS về MONEY rồi Cùng ...

Từ vựng về hợp đồng và bán hàng
 • 10 T 2 2018
 • 0

Từ vựng về hợp đồng và bán hàng

Contracts and sales   Feasible /'fi:zəbl/: có khả thi Postpone /pə'spəʊn/: hoãn lại Spokesperson /spəʊk'pɜ:sn /: người phát ngôn Transactions: các giao dị ...

Trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh
 • 31 T 1 2018
 • 0

Trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

1/ Vai trò của trạng từ chỉ thời gian trong câu:  Trạng từ chỉ thời gian cho biết sự việc xảy ra lúc nào, khoảng thời gian và tần suất xảy ra của sự việc. 2/ C ...

CÁC DẠNG ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH (P2)
 • 05 T 11 2017
 • 0

CÁC DẠNG ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH (P2)

Câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh một sự việc hay một chủ đề nhất định được đề cập tới trong câu. Các bạn hãy cùng tiếp tục bài học ngữ phá ...

CÁC DẠNG ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH (P1)
 • 04 T 11 2017
 • 0

CÁC DẠNG ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH (P1)

Đảo ngữ là một dạng ngữ pháp xuất hiện rất nhiều trong các kì thi như: IELTS, TOEIC, TOFEL.. và các kì thi quốc gia cũng như trong giao tiếp. Vì ...

CÁC LOẠI DANH TỪ CẦN BIẾT TRONG TIẾNG ANH
 • 27 T 9 2017
 • 0

CÁC LOẠI DANH TỪ CẦN BIẾT TRONG TIẾNG ANH

Danh từ là một bộ phận khá phổ biến trong Tiếng Anh thường được dùng trong hầu hết các bài đặc biệt là các bài văn viết bởi người anh họ kh&aacu ...

Cách dùng So... that và Such... that
 • 23 T 6 2016
 • 0

Cách dùng So... that và Such... that

Cấu trúc SO......THAT (quá .......đến nỗi) 1/ S + be + so + adj + that +........ Ex: It was so dark that I couldn't see anything. 2/ S + các động từ nhận thức tri giác ...

Các nghĩa của giới từ OUT OF
 • 01 T 6 2016
 • 0

Các nghĩa của giới từ OUT OF

Đi với Date (ngày) thì "out of date" là hết hạn sử dụng nhưng đi với It (nó) thì "Out of it" lại có nghĩa là lẻ loi, lạc lõng. Do đó, với ...

Kính ngữ trong tiếng hàn
 • 23 T 5 2016
 • 0

Kính ngữ trong tiếng hàn

Kính ngữ trong tiếng hàn: Là hình thức ngôn ngữ lịch sự dùng để chỉ thực hiện sự tôn trọng đối với đối tượng có đia vị cao hơn mình, đối vớ ...

Phân biệt 'kind of, sort of, type of'
 • 20 T 4 2016
 • 0

Phân biệt 'kind of, sort of, type of'

  Những từ này có thể thay thế nhau về nghĩa. "Kind of" khá thông dụng trong khi "sort of" dùng trong văn nói nhiều hơn, còn "type of" hay xuất hi ...

Đăng ký nhận tư vấn