Bài học Ngữ Pháp

Xem thêm

OXYMORONS : Các cặp từ nghịch hợp phổ biến tr ...

Oxymorons (phép nghịch hợp) là cách kết hợp những từ ngữ mâu thuẫn nhau, hoặc có nghĩa đối nghịch, khó tưởng tượng là có thể đi chung với nhau, v ...

Xem thêm

HEALTH COLLOCATON - MỘT SỐ CỤM TỪ VỀ CHỦ ĐỂ S ...

Health- sức khỏe là chủ đề cực kì quen thuộc không chỉ trong đời sống giao tiếp hàng ngày mà còn trong bài thi Speaking. Dưới đây sẽ l&agra ...

Xem thêm

Một số IDIOMS thông dụng về MONEY

Tromg cuộc sống hiện nay, đồng tiền đã đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt đời sống   Vậy bạn đã biết bao nhiêu IDIOMS về MONEY rồi Cùng ...

Xem thêm

Từ vựng về hợp đồng và bán hàng

Contracts and sales   Feasible /'fi:zəbl/: có khả thi Postpone /pə'spəʊn/: hoãn lại Spokesperson /spəʊk'pɜ:sn /: người phát ngôn Transactions: các giao dị ...

Xem thêm

Trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

1/ Vai trò của trạng từ chỉ thời gian trong câu:  Trạng từ chỉ thời gian cho biết sự việc xảy ra lúc nào, khoảng thời gian và tần suất xảy ra của sự việc. 2/ C ...

Xem thêm

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG TASTE-TASTEFUL-DELICIOUS

Trong một số bài kiêm tra, khá nhiều bạn còn nhầm lẫn cách dùng các từ TASTY- TASTEFUL và DELICIOUS. Để tránh xảy ra sự nhầm lẫn và ...

Xem thêm

CÁC DẠNG ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH (P2)

Câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh một sự việc hay một chủ đề nhất định được đề cập tới trong câu. Các bạn hãy cùng tiếp tục bài học ngữ phá ...

Xem thêm

CÁC DẠNG ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH (P1)

Đảo ngữ là một dạng ngữ pháp xuất hiện rất nhiều trong các kì thi như: IELTS, TOEIC, TOFEL.. và các kì thi quốc gia cũng như trong giao tiếp. Vì ...

Xem thêm

CÁC LOẠI DANH TỪ CẦN BIẾT TRONG TIẾNG ANH

Danh từ là một bộ phận khá phổ biến trong Tiếng Anh thường được dùng trong hầu hết các bài đặc biệt là các bài văn viết bởi người anh họ kh&aacu ...

Xem thêm

Một vài cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiến ...

1. So + adj + be + S + that clause So + adv + auxiliary verb + S + main verb + O + that clause   - Mẫu câu đảo ngữ so…that để mô tả hiện tượng, hay sự việc ở một mức độ t&iac ...

Xem thêm

Các cấu trúc thường gặp trong bài viết lại câ ...

Để hoàn thành nhanh chóng một bài viết lại câu trong một thời gian ngắn, thí sinh nên theo 4 bước sau: Bước 1: Đọc kỹ câu cho trước ...

Xem thêm

Cách dùng So... that và Such... that

Cấu trúc SO......THAT (quá .......đến nỗi) 1/ S + be + so + adj + that +........ Ex: It was so dark that I couldn't see anything. 2/ S + các động từ nhận thức tri giác ...

Xem thêm

Các nghĩa của giới từ OUT OF

Đi với Date (ngày) thì "out of date" là hết hạn sử dụng nhưng đi với It (nó) thì "Out of it" lại có nghĩa là lẻ loi, lạc lõng. Do đó, với ...

Xem thêm

Kính ngữ trong tiếng hàn

Kính ngữ trong tiếng hàn: Là hình thức ngôn ngữ lịch sự dùng để chỉ thực hiện sự tôn trọng đối với đối tượng có đia vị cao hơn mình, đối vớ ...

Xem thêm

Phân biệt 5 cấu trúc dễ nhầm lẫn trong tiếng ...

1. In case of và in case: a.In case of + N If there is/are ) • Eg: In case of a fire, you should use stair. • If there is a fire, you shoulh use stair) b. In case + S + do/does/di ...